Om MRFL

Om Møre og Romsdal FotografLaug

Møre og Romsdal Fotograflaug er en under-organisasjon av Norges Fotograf Forbund, NFF og består av profesjonelle fotografer i vårt fylke.

Tittelen Fotograf er ikke en beskyttet tittel så derfor kan alle bruke denne tittelen og det gjør det kanskje litt vanskelig å forstå hvem som er hobby-fotograf og hvem som er profesjonell fotograf.

Som medlem i NFF har vi forpliktelser vi må oppfylle som blant annet handler om forretnings drift, vi er registrerte i offentlige registrerte og betaler skatt og MVA.

Vi forplikter oss til å arkivere originalopptak i minimum 10 år og vi respekterer og fremmer gjeldende lover og regler om opphavsrett (åndsverkloven).

Ved å velge et medlem av Møre og Romsdal Fotograflaug når du har behov for en fotograf, så er du også sikret en profesjonell fotograf med høy kompetanse som gjennom et kollegialt felleskap er oppdatert i nye trender og teknikker.
Vi foreviger dine øyeblikk for ettertiden.

MRFL har 29 medlemmer, 13 brave karer og 16 damer.

Styret i MRFL

Fra venstre; Lill Kristin Vold (vara), Anette Risnes (Skattemeister), Kristin Rødven Eide (Oldermann), Lene Cathrin Sundal (Skriver) Vi mangler Nils Peder Farstad (styremedlem) og Marianne With Nor (vara) på bilde då dei ikkje var tilstades på Årsmøtet