• Referat fra årsmøtet
    Referat fra årsmøtet i Møre og Romsdal fotograflaug
    Molde, 4. 02. 2013

    Tilstede: Brit Skjelten, Roger Hasselø, Runar Hasselø, Aida Kjerstad, Mali Raknes Slemmen, Anita Grønland, Lill K Vold, Linn Olsen, Eva Belland, Therese Stølen, Magnar Fjørtoft, Lene Cathrin Langvatn, Lill Fjerstad .
 

 

 
- Møre og Romsdal Fotograflaug // www.fagfotograf.no -
Design hjelp av Sørlandske Fotograflaug